Naše revíry‎ > ‎

Sázava12 401026 Délka 8,0 km Rozloha 20,0 ha

 Popis revíru 

GPS Z: 49°39'29.902"N, 15°21'20.861"E, K: 49°38'45.227"N, 15°27'38.902"E

Přítok Vltavy. Od jezu papírny ve Smrčné až k jezu továrny v Dobré nad Sázavou v k. ú. Nová Ves. Přítoky Pstružný potok a Malá Sázava (Sázavka) do revíru nepatří.

Lov ryb zakázán (CHRO):
- v areálu továrny v Dobré nad Sázavou z levého břehu Sázavy,
- ve Světlé nad Sázavou v úseku nad jezem - v délce cca 250 m (pravý břeh - vyznačeno tabulemi) a od plotu Šindelářovy zahrady až k tělesu jezu v délce cca 100 m (pravý břeh - vyznačeno tabulemi),
- ve Světlé nad Sázavou od tělesa jezu až k brodu (podjezí) na obou březích v délce cca 300 m - vyznačeno tabulemi.
K revíru patří nádrže v zámeckém parku:
1. Horní rybník (GPS 49°39'44.471"N, 15°24'37.285"E) a Dolní rybník (GPS 49°39'53.554"N, 15°24'32.647"E
Horní a Dolní rybník je z důvodu konání ryb. závodů hájen v termínu  30. 4. 2011 - 7. 5. 2011 včetně.
v k. ú. Světlá nad Sázavou 1,5 ha
2. rybník Bohušický (GPS 49°40'29.133"N, 15°24'16.156"E) Světlá nad Sázavou 0,75 ha

Na obou podrevírech (1 a 2) je omezen sportovní lov ryb pouze na 2 docházky v týdnu dohromady, tzn., že v jednom týdnu lze uskutečnit max. 2 docházky na jednom z nich nebo po jedné docházce na obou. Na rybníku Bohušický je vnadění a krmení celoročně zakázáno.