Brigády

Členové, kteří nejsou oproštěni od konání brigád (důchodci, ZTP a ZTTP), musí za kalendářní rok odpracovat 10 brigádních hodin.

Neodpracujete-li dostatečný počet hodin, můžete je finančně nahradit. Jedna neodpracovaná hodina stojí 100,- Kč. (Př. odpracuji

3 hodiny a za zbylých 7 hodin zaplatím 700,- Kč, Př. 2 - neodpracuji žádnou hodinu - zaplatím za 10 hodin 1000,- Kč).

Poplatek se hradí při výdeji povolenky.

Termíny brigád se umísťují na tyto stránky - do části brigády, nebo do úvodu a aktualit, nebo může zájemce kontaktovat přímo zástupce hospodáře p. Kubíčka tel.: 608 232 318. MO stanoví dostatek termínů na odpracování brigády, není proto možné si další termíny nárokovat. Termíny brigád přednostně vychází z potřeb organizace.