Brigády

  • Poslední letošní plánovaná brigáda - tuto sobotu 20. 5. 2017 v 7 hodin ráno u srubu, holínky s sebou.

Členové, kteří nejsou oproštěni od konání brigád (důchodci, ZTP a ZTTP), musí za kalendářní rok odpracovat 10 brigádních hodin.

Neodpracujete-li dostatečný počet hodin, můžete je finančně nahradit. Jedna neodpracovaná hodina stojí 100,- Kč. (Př. odpracuji

3 hodiny a za zbylých 7 hodin zaplatím 700,- Kč, Př. 2 - neodpracuji žádnou hodinu - zaplatím za 10 hodin 1000,- Kč).

Poplatek se hradí při výdeji povolenky.

Termíny brigád se umísťují do vývěsek, na internet, nebo jsou v případě větší akce k doptání v novinovém stánku u paní Zahradníčkové. Nejlepším způsobem jak se už konkrétně domluvit na brigádě je kontakovat zástupce hospodáře p. Kubíčka tel.: 608 232 318. Takto je možno domluvit brigády individuálně i v jiných než obvyklých sobotních (7:00) termínech.