Hurá do muzea

Letos oproti jiným rokům se tzv. urodilo a na rybářský kroužek ve Světlé nad Sázavou se přihlásil nebývale vysoký počet dětí. Poslední roky je nejen u nás, ale i v celé republice trendem v řadách dětí či mládeže spíše vytrácení zájmu o rybaření. Důvodem toho jsou zcela jistě jiné formy zábavy, které bohužel děti táhnou více.

O to více je současný počet 16 dětí v rybářském kroužku při místním domově dětí potěšující. A když se objevila možnost navštívit v rámci dne otevřených dveří poměrně nedávno otevřené muzeum při Střední rybářské škole ve Vodňanech, neváhal vedoucí rybářského kroužku pan Hájek celou akci podpořit a s dětmi do muzea vyrazil. Stejně se k akci postavil i výbor MO a autobus dětem zaplatil. Cesta z Vysočiny až na jih Čech je jiným způsobem dopravy velice časově náročná a pro děti by jistě byla velmi únavná

Vodňany jsou Mekkou rybářského školství v České republice, vedle již zmíněné střední rybářské školy, jejíž součástí je také vyšší odborná škola, zde najdeme i odloučené pracoviště Jihočeské univerzity, fakulty rybářství a ochrany vod. Rybářské muzeum ve Vodňanech bylo otevřeno na podzim roku 2013. Spojuje expozici historie rybářství, kam patří rybníkářství, chov ryb a další oblasti, a akvária nejen s našimi sladkovodními, ale také s cizokrajnými rybami a živočichy. Dále je na prostoru 200 m2 expozice místní fauny, mezi vycpanými exponáty najdeme lišku, bažanta, ale i vydru či třeba bobra. Návštěvníci si sami mohou ověřit své znalosti o rybách na interaktivní tabuli.

Ráno 22. listopadu v 7.30 hod. nabral minibus 23 účastníků zájezdu na náměstí ve Světlé nad Sázavou a vyrazil na dvouhodinovou cestu směr jihočeské Vodňany. S dětmi jelo několik rodičů a vedoucí rybářského kroužku.

Při dni otevřených dveří si mohly děti prohlédnout nejen muzeum a akvária, ale i odborné učebny s jejich vybavením. Během celé návštěvy se nám věnoval pan Ing. Jiří Macar a provázel vše fundovaným a velice zajímavým výkladem.

Dětem se akce líbila a cestou zpět došlo i na trochu toho nezdravého, leč oblíbeného jídla při zastávce v Písku. Okolo druhé odpolední hodiny jsme se všichni vrátili zpět domů obohaceni o pěkný zážitek a nové vědomosti z oblasti, která nás zajímá a je u většiny z nás i naším koníčkem.