Sázava12 401026 Délka 8,0 km Rozloha 20,0 ha

Popis revíru

GPS Z: 49°39'29.902"N, 15°21'20.861"E, K: 49°38'45.227"N, 15°27'38.902"E

Přítok Vltavy. Od jezu papírny ve Smrčné až k jezu továrny v Dobré nad Sázavou v k. ú. Nová Ves. Přítoky Pstružný potok a Malá Sázava (Sázavka) do revíru nepatří.

Na obou podrevírech (1 a 2) je omezen sportovní lov ryb pouze na 2 docházky v týdnu dohromady, tzn., že v jednom týdnu lze uskutečnit max. 2 docházky na jednom z nich nebo po jedné docházce na obou. Na rybníku Bohušický je vnadění a krmení celoročně zakázáno.