Sázavka 1 P 403016 Délka 13,0 km Rozloha 3,0 ha

Popis revíru

GPS Z: 49°41'39.67"N, 15°25'25.352"E, K: 49°44'30.687"N, 15°23'44.361"E

Přítok Sázavy. Revír tvoří úsek Sázavky nad sklárnami Caesar Crystal Josefodol až k železničnímu mostu v k. ú. Sázavka. Žebrákovský potok od vtoku do Sázavy po mostek silnice Světlá nad Sázavou - Opatovice, Zbožský potok a ostatní přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Úsek Žebrákovského potoka od mostku silnice Světlá nad Sázavou - Opatovice - Vlkanov až k pramenům a vodárenská nádrž Kristiánka do revíru nepatří.