Informace pro rybáře (změny zákonů a vyhlášek od 1. 1. 2024).

Od 1. 1. 2024 budou na Trnávce, Orlíku, Račicích a pstruhové Moravě 24 platit pouze celosvazové, celorepublikové a místní povolenky. Od 1. 1. 2024 je tedy na těchto revírech zrušena platnost všech územních povolenek územních svazů  ČRS !!!!!!!!!!

V praxi to tedy znamená, že ten, kdo bude chtít rybařit např. na Trnávce nebude moci tuto svoji zálibu realizovat na základě územní povolenky, ale bude si muset zakoupit celosvazovou nebo celorepublikovou povolenku, případně místní povolenku na tyto revíry. Místní povolenky na tyto revíry Republikové rady ČRS budou pouze krátkodobé, a to 3 denní nebo 10 denní. Tyto krátkodobé povolenky budou prodávat pouze prodejci místních povolenek na ÚN Orlík a nově i na ÚN Trnávka nebo přímo sekretariát Republikové rady ČRS v Praze. 

Ceny krátkodobé místní povolenky na revírech Republikové rady ČRS :

Mimopstruhové Orlík, Trnávka, Račice pro členy ČRS:

3 denní:    1 050 Kč               nečlen ČRS:  2 350 Kč

10 denní:  1 500 Kč               nečlen ČRS:  3 900 Kč

Pstruhová Morava 24, člen ČRS:

3 denní:    1 200 Kč    nečlen ČRS:  2 500 Kč

10 denní:  1 500 Kč    nečlen ČRS:  4 200 Kč

 

  Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Poslední termín pro platbu členských příspěvků je u nás zatím 30. červen !!!!!!!!!!.   Při nezaplacení ve stanoveném termínu hrozí nevydání povolenky v dalším roce…………

 

Pro úplnost uvádíme i roční ceny celosvazových a celorepublikových povolenek na rok 2024 pro členy ČRS:

Celosvazová:

Mimopstruhová: 3 150 Kč    Mládež a ZTP:  1 500 Kč Děti:      850 Kč

Pstruhová:            3 350 Kč    Mládež a ZTP   1 550 Kč Děti:      900 KČ

Celorepubliková (ČRS a MRS):

Mimopstruhová: 4 500 Kč

Pstruhová :          4 750 Kč

Další informace na stránce Povolenky .

 

     Od 1.1.2024 bude spuštěn Rybářský informační systém (RIS). Tento systém bude online propojovat jednotlivé organizace a ústředí ČRS. Žádáme proto rybáře o trpělivost a ohleduplnost, neboť náběh tohoto systému můžou doprovázet problémy, které se běžně vyskytují u náběhu takto obsáhlých aplikací. Věříme, že  RIS nám všem bude postupně přinášet jistý uživatelský komfort a úsporu nákladu v celém ČRS. Pro vydání nové povolenky budete potřebovat následující: ověříme jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt a je nutné přinést členskou legitimaci a platný rybářský (státní lístek). A pokud budete souhlasit pro zlepšení komunikace pak i E mail a telefon.  

     Od 1.1.2024 nabyla účinnosti novelizovaná vyhláška č.197/2004, která přináší mimo jiné pro nás rybáře tyto důležité změny s platností od 1.1.2024, včetně změn souvisejících předpisů:

-Amur bílý se dostává do seznamu ušlechtilých ryb, jejich úlovek je legislativně omezen stejně jako u ostatních ušlechtilých ryb max. na 2 ks denně !!!!!!!!

-Mění se platnost rybářských lístků-tzv. státní lístek- ruší se jednoleté a tříleté rybářské lístky. Nově se stanovuje platnost na 10 let, na dobu neurčitou a na 30 dní. Cena se zatím nemění. Již vydané lístky zůstávají v platnosti.

-sjednocuje se doba lovu na pstruhových revírech muškařením a přívlačí do 30.11. V případě přívlače pak platí, že od 1.9. do 30.11.je možno používat nástrahu pouze s jedním jednoháčkem. Uživatel ryb. revíru má možnost tuto dobu upravit (zkrátit, či nepovolit rybolov od 1. 9. přívlačí ).

-lov hlubinou přívlačí - tam, kde je povolen, je nově možný pouze prostřednictvím plavidla poháněného lidskou silou (tedy ne lodním motorem)

- změna v zapisování přisvojených úlovků- nadále platí, že rybář je povinen přisvojený úlovek ušlechtilých ryb zapsat bezprostředně po jejich ulovení včetně jejich délky a hmotnosti (tedy i u amura). Nově pak v případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje rybář bezprostředně po ulovení pouze druh ponechané ryby. Při skončení či přerušení lovu před odchodem od vody pak doplní počet kusů a celkovou hmotnost – týká se i tzv. bílých ryb.

-mění se denní limit pro některé nepůvodní druhy ryb a pro invazivní nepůvodní druhy ryb. Nově si rybář může odnést od vody neomezený počet kusů např. karasů stříbrných. Nadále platí, že invazivní druhy ryb na unijním seznamu (v našich podmínkách zejména střevlička východní, slunečnice pestrá, sumeček černý, hlaváčkovec Glenův….) nesmí být po ulovení vráceny zpět do vody a nesmí být použity jako nástražní rybka.

- muškaření a lov ryb na umělou mušku se sjednocuje pod pojem muškaření.

     Vyhláška dále obsahuje celou řadu změn, tyto se však týkají chovu ryb, rybářské stráže atd.  I nadále je však nutné sledovat a pozorně číst u jednotlivých revírů v soupisu revírů dílčí úpravy, které stanovil uživatel rybářského revíru a kterými se musíte řídit, jinak riskujete odebrání povolenky rybářskou stráží při nedodržení těchto pravidel.

     Přejeme všem členům MO ČRS z.s., Světlá nad Sázavou příjemné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v roce 2024, příjemně strávený čas v přírodě u vody a bohaté úlovky.       


Petrův Zdar.


            Za výbor MO ČRS z.s., Světlá nad Sázavou dne 8. 12. 2023

         Mgr. Jaroslav Beránek                                     Ing. Josef Adam

          Předseda MO ČRS                                                Jednatel MO ČRS