Dozorčí komise

Pavel Kasal, Ing.

Zbyšek Fučík, Ing.

Martin Kotlík

předseda

člen

člen